Aby nasza instytucja funkcjonowała bardziej efektywnie a jej działania docierały do mieszkańców całej gminy Warka współpracujemy z różnymi instytucjami. Duży nacisk kładziemy na realizowanie inicjatyw wspólnie z placówkami oświatowymi – nasze działania w dużej mierze przeznaczone są właśnie dla dzieci i młodzieży. Dzięki współpracy możemy działać na dużym polu angażując jak największą liczbę osób i dostarczać im wytwory kultury.

Działamy wspólnie z: