Historia

dworek dawniej

Dworek przy ulicy Długiej został wybudowany w I połowie XIX w. i jest jednym z przykładów architektury małomiasteczkowej tego okresu. Jako obiekt zabytkowy został umieszczony w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, a także w wykazie Muzeów w Polsce a 22 maja 1975 roku został wpisany do rejestru zabytków. Dworek jako jeden z niewielu budynków ocalał podczas II wojny światowej. Natomiast późniejsza eksploatacja zniszczyła obiekt. Był on zwykłym domem mieszkalnym, ale zachwycający swoim wyglądem i oryginalnością wśród innych obiektów na terenie Warki.  W 1985 roku Dworek został wyremontowany i przywrócony do dawnej świetności, za sprawą dyrekcji Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Umieszczono w nim oddział historyczny Muzeum pod nazwą „Muzeum Historii Warki”.

W pięciu salach wyeksponowano zbiory ukazujące przeszłość miasta i okolic. Zbiory przypominały czasy potopu szwedzkiego i postać Hetmana Stefana Czarnieckiego, insurekcję kościuszkowską, powstanie styczniowe. Dwie sale przedstawiały osoby Piotra Wysockiego i Władysława Matlakowskiego. Dużym powodzeniem cieszyła się kolekcja gablot zawierających samoloty i uzbrojenie XX wieku. Niestety w 1999 roku decyzją władz wareckich zamknięto Muzeum Historii Warki pomimo sprzeciwów mieszkańców oraz Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

Po gruntownym remoncie Dworku od 2006 roku mieści się tu jednostka kultury pod nazwą „Dworek na Długiej” i roku na rok rozwija się i działa dla mieszkańców gminy Warka oferując wiele wydarzeń kulturalnych.

Źródło:

„Echo Warki” nr 5  1 września 1998r.